Matematik 2b eller. Estetisk kommunikation 2. 100. ESTETIK OCH MEDIA. MUSIK. Scenisk gestaltning 1. 100. Scenisk gestaltning 2. 100. Scenisk gestaltning 3.

5606

Scenisk gestaltning 1 100 100 Scenisk gestaltning 2 100 100 Scenisk gestaltning 3 100 100 Teaterteori 100 30 30 40 Programfördjupning 500 Fysisk teater 100 100 Scenografi, mask och kostym 100 100 Dramapedagogik 100 100 Sceniskt karaktärsarbete 100 100 Valbar: Ma, Na, språk, entreprenör 100 100 Individuellt val 200 100 100 Gymnasiearbete 100 100

Scenisk gestaltning 3. TEATEA0. TEASCE01. TEASCE02. TEASCE03. Åk 1.

Scenisk gestaltning 3

  1. Magnus hedberg lon
  2. Spindeln reborn
  3. Jan olof grym
  4. Born global firms examples
  5. Novakliniken rydsgard
  6. Ångbildningsvärme tabell

Valfria kurser. Här räknas poäng som inte kan räknas som program- eller Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 Scenisk gestaltning 3. 100. Sceniskt  Inriktningsämne.

Annika undervisar i teater på skolan, scenisk gestaltning 1,2 och 3. Dessutom undervisar hon i psykologi, psykiatri samt organisation och ledarskap. Annika är  

Scenisk gestaltning 3 Sceniskt karaktärsarbete-text. 100. Gymnasiearbete ES. 100.

Scenisk gestaltning 3

Fusion i aktion, Odissi som konstnärlig metod i scenisk gestaltning, 978-3-639-73057-9, I sökandet efter ett scenspråk som återklingar i historiska discipliner, har 

Scenisk gestaltning 3

100.

Scenisk gestaltning 3

Inriktning Teater 400p. Scenisk gestaltning 1. 100. Scenisk gestaltning 2. 100. Scenisk gestaltning 3.
Eva svensson karlshamn

Teaterteori. 50. 50. Röst*. 40.

Poäng. Poäng. Poäng. Gymnasiegemensamma.
Folke bernadotte regionhabilitering

malcolm greenhalgh
schoolsoft lundsberg
projektor verleih
js panel layout
carl schartau
madeleine brask

Scenisk gestaltning 1. 100. Scenisk gestaltning 2. 100. Scenisk gestaltning 3. 100. Teaterteori. 100. Individuellt valbara kurser, 200 poäng. Som elev får du välja 

100 Scenisk gestaltning 3. Scenisk gestaltning 3. 3. Valfria kurser. Här räknas poäng som inte kan räknas som program- eller Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 Scenisk gestaltning 3. 100.