Konsekvensetik. Det som avgör vad som är rätt och fel ur ett konsekvensetiskt perspektiv är vad resultatet av en handling blev. Svagheten med det är att det kan vara svårt att förutse konsekvenserna i förväg. En analysmodell som är en del av konsekvensetiken är Utilitarismen.

7410

Om en kompis frågar mig om hennes nya jeans är snygga säger jag ”ja”, även om jag inte tycker det. X. Påstående. Pliktetik. Konsekvensetik. Sinnelagsetik. Om en 

Exempel på detta kan vara dom vita lögnerna (dvs när man ljuger för att inte såra andra) eller när man tar det säkra framför det osäkra (tex att man inte tillåter sina barn göra det dom vill eftersom man anser att dom kan skadas av det). Ett exempel på det är formuleringen ”före-bygga, bota, lindra och trösta” som främst använts inom läkarkåren. Bland socialarbe-tare finns ingen sådan etablerad nyckelfor-mulering, men ett exempel på en samman-fattande yrkesidentitet är ambitionen att ”arbeta för att fler ska få ett värdigt liv”. • Konsekvensetik - kan även kallas effekt- eller resultatetik. • Sinnelagsetik - kan även kallas avsiktsetik. Påstående Pliktetik Konsekvensetik Sinnelagsetik Det är alltid fel att vara otrogen.

Konsekvensetik exempel

  1. 9000 krw to usd
  2. Anstånd med betalningen
  3. Analogisk tolkning
  4. Strömma kanal
  5. Kpmlr lysekil
  6. Bernt ersson gävle

Eleverna får arbeta med tre modeller för att förhålla sig till en etisk idé, regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik. I fördjupningsdelen får eleverna arbeta med  Kriser och pandemier kittlar våra konsekvensetiska nerver, vi börjar ur oss, som med vaccinnationalismen till exempel, säger Niklas Juth,  Vad skiljer plikt- och konsekvensetik från varandra? Pliktetik menas med vad mad plikten säger, alttå vad man borde göra. Plikten säger att man  KONSEKVENSETIK: värdet ligger i de konsekvenser/resultat som en handling medför. (Exempel: vita lögner). SINNELAGSETIK: värdet ligger i  Kants teori om pliktetik inbegriper tanken om att det moraliska värdet befästs av den utförda handlingen i sig själv (Kant 1997).

Här kommer några exempel på olika etiker: Pliktetik. • = vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr) är ALLTID förbjudet. Det spelar ingen roll om det inte var 

Etik / Konsekvensetik Konsekvensetik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån följder; om följden/konsekvensen är god är handlingen också god. Handlingen i sig är inte det viktigaste utan dess konsekvenser. Ett annat exempel på ett liknande problem, specifikt för utilitaristisk konsekventialism, är när en handling ger som konsekvens stort lidande hos ett fåtal personer, och lite njutning åt ett stort antal. Då kan detta fortfarande vara den handling som leder till störst sammantagen nytta.

Konsekvensetik exempel

etiska modeller, till exempel konsekvens och pliktetik. ”Resonera och argumentera kring om det är (Sinnelagsetik. Konsekvensetik konsekvensetik er menar.

Konsekvensetik exempel

▫ Hackers upplyser om säkerhetsproblem.

Konsekvensetik exempel

Ge exempel på skolans regler som har en koppling till etik och moral.
Solid gold 2 elevlicens - digitalt

Dock tenderar lärare i de situationer studien har undersökt, bedömning, mobbning och konflikter, att handla mer efter en konsekvensinriktad etik. Etik / Konsekvensetik Konsekvensetik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån följder; om följden/konsekvensen är god är handlingen också god. Handlingen i sig är inte det viktigaste utan dess konsekvenser. Ett annat exempel på ett liknande problem, specifikt för utilitaristisk konsekventialism, är när en handling ger som konsekvens stort lidande hos ett fåtal personer, och lite njutning åt ett stort antal. Då kan detta fortfarande vara den handling som leder till störst sammantagen nytta.

Dessa regler kan exempelvis komma ifrån religiösa skrifter eller ifrån traditioner (eller både och). Exempel på etiska regler är att man bör behandla andra som man själv vill bli behandlad, att inte vara elak eller att inte ljuga. Etiskt exempel – Konsekvensetik.
Stressrelateret astma

öppna byggföretag
spotify samsung offer
utbildning möbeltapetserare
vem ager fordonet sms
hur mycket skatt betalar man som arbetslos

Ge exempel på Etiska teorier (Normativ etik)?. konsekvensetik. Pliktetik Att vara konsekvensetiken innebär att man lägger fokus på konsekvenserna av en 

”Resonera och argumentera. moraliska dilemman, utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Pliktetik Vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr) är alltid förbjudet.… Utilitarismen är utan tvekan den mest populära teorin bland moralfilosofer. Inte minst eftersom den är ett sätt att tänka som ger oss en hel familj av etiska teorier.