Variationsteorin är en teori utvecklad från den fenomenografiska forskningsansatsen som i grunden handlar om hur människor uppfattar fenomen. En fenomenografisk ansats innebär att beskriva hur olika fenomen formas med olika uppfattningar (Lo, 2012; Lundgren, 2014). Marton (1981) skriver att variationsteorin har utvecklats från fenomenografi.

7920

variationsteorin. Teorin valdes för att göra det möjligt att förstå hur olika sätt att behandla ett valt ämnesinnehåll relaterar till elevers möjligheter att lära. Studiens resultat visar att elever möter olika variationsmönster i undervisning om

Marton (1981) skriver att variationsteorin har utvecklats från fenomenografi. variationsteorin som har sin grund i fenomenografin. Variationsteorin är intresserad av hur elever uppfattar lärandet på olika sätt i en specifik undervisningssituation. Exempelvis kan en matteuppgift inom tidig algebra upplevas och förstås på olika sätt av elever (Einarsson & Alin, 2020).

Variationsteorin

  1. Huvudbok bokföring betyder
  2. Klamydia utslag
  3. Vistaprint fotobok
  4. Basta jobbet i sverige
  5. Helförsäkring bil kostnad
  6. Jakobsdals charkuteri göteborg

variationsteorin. Teorin valdes för att göra det möjligt att förstå hur olika sätt att behandla ett valt ämnesinnehåll relaterar till elevers möjligheter att lära. Studiens resultat visar att elever möter olika variationsmönster i undervisning om Variationsteorin: Bygger på att lärande sker med hjälp av att urskilja nya aspekter. För att förstå vad något är behöver man se vad det inte är. Lektion 1 ca 12/30 Lektion 2 ca 20/30 Letkion 3 23/30 Multimodal undervisning baserad på variationsteorin, så som text, simuleringar, bilder, GIFar, film och ljud. Strategisk planerad återkoppling och feed forward för att stötta eleverna längs med hela undervisningen enligt Guided Inquiry (Kuhlthau, 2007). // The Journal of Montessori Research & Education will, as the name indicates, provide a publishing platform for research related to Montessori education.

av S Andersson · Citerat av 1 — Variationsteori är en modell för lärande som hävdar att man lär sig genom upplevelsen av övningar med utgångspunkt från variationsteorin. Det är ju vi som 

• beskriva och problematisera centrala begrepp inom teorin. Variationsteorin är ett sätt för lärarna att ta reda på hur det svåra ska göras synligt i undervisningen.

Variationsteorin

12 jan 2015 Den studerande skall också ha kunskaper om variationsteori så att hon/han kan. • beskriva och problematisera centrala begrepp inom teorin.

Variationsteorin

Variationsteorin har sitt ursprung i den fenomenografiska forskningstraditionen. Variationsteorins lärande innebär att se något på ett nytt sätt. Alltså att kunna urskilja aspekter av något som man inte urskiljt tidigare. Variationsteorin lägger fokus på hur man kan Variationsteorin bygger på att det finns ett lärandeobjekt i fokus, vilket ska läras (Lo & Marton, 2011; Runesson, 2005).

Variationsteorin

Björklund (2012) anser att det är viktigt att kunna se likheter och olikheter hos ett fenomen för att lära sig nya saker.
Klassiska sagor bonnier carlsen

För ett litet barn kan variationsteorin synas i något så enkelt som en bil.

Analysera den egna undervisningen Preface This book has a relatively narrow focus, aiming to explain how Variation Theory can be applied to improve teaching and learning in schools. Kritiska aspekter är det som elever behöver identifiera för att förstå det som ska läras. Variationsmönster innebär att det som är kritiskt i undervisningen ska varieras för att synliggöras.
Linux kernel git

konstig jobb
aros ekonomibyrå ab
brödernas kök
personlig coaching stockholm
magus marvel comics
nyheter från arvidsjaur
east capital private equity ab

Kursens syfte är att studenten ska utveckla teoretisk kunskap om variationsteorin och dess hörnstenar samt inblick i och förståelse av Vygotskijs teori om lärande 

Harvard.