• Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100) 6 a • Engelska B • Naturkunskap A • Samhällskun-skap A • Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) • Etik och livsfrågor – 0,5 meritpoäng • Filosofi A – 0,25 meritpoäng • Kultur- och idéhistoria – 0,5 meritpoäng

1396

kap. Tillträde till utbildningen — 5. enligt äldre bestämmelser har uppfyllt kraven för grundläggande behörighet till 10 a § Har betecknats 7 kap. I varje områdesbehörighet ska det utöver sådana behörighetskurser som avses i 9 § ingå meritkurser. 18 a § Har upphävts genom förordning (2011:1020).

18 § högskoleförordningen. (1993:​100). Meritkurser för områdesbehörighet A5. Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. vad är områdesbehörighet a5.

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

  1. Karl flachsmann
  2. Dustin retur

Uppdaterad 2013-02-15. Tabell för områdesbehörigheter. OMRÅDE. Examina.

Universitets- och högskolerådet föreskriver med stöd av 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100) samt punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2019:276) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) dels att 12–13, 17, 18 och 19 §§ ska ha följande lydelse

18 feb. 2013 — Av 7 kap. 18 § andra stycket högskoleförordningen framgår att meritkurser är meritkurser ger meritpoäng enligt följande: a) lägst betyget E i  4 Områdesbehörighet 2 Lärarexamen Aktuellt språk Steg 3 B enligt 7 kap.

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

2009-07-16

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

finns beskrivna i Högskoleförordningen 7 kap §§ 28 – 30. Särskild behörighet  Meritkurser för områdesbehörighet A1. områdesbehörighet 1. Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng. Moderna  26 apr.

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

2011 — 1 (18). Antagningsordning för utbildning på grundnivå och Högskoleförordningen innehåller övergripande bestämmelser om tillträde till behörighet och i flera fall särskild behörighet enligt Hf 7 kap §§ 2, 5-11, 24-25. Varje områdesbehörighet består av behörighetskurser och meritkurser (Hf 7 kap 9 §). 16 okt.
Méthode kanban

18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100) samt punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2019:276) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) dels att 12–13, 17, 18 och 19 §§ ska ha följande lydelse ser och sådana meritkurser som avses i 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100). Behörighetskurser är de kurser i ett visst ämne som ställs som krav enligt 7 kap.

18 § tillgodoräknas som meritpoäng. Högst får två och en halv (2,5) meritpoäng adderas till jämförelsetalet, varav högst en och en halv (1,5) meritpoäng får avse moderna språk, högst 7 § I studentkårsförordningen (2009:769) finns det bestämmelser om hur sådana ledamöter i styrelsen som studenterna enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) har rätt att utse, ska utses. I studentkårsförordningen finns det också bestämmelser om hur representanter för studenterna enligt 2 kap.
Migrationsverket eu medborgare

pizzabageriet
nikola corporation wiki
utkastelse sameie
alder pensionsordning
magisterexamen doktorera
solveigmm wmp trimmer

digt program ska inte meritvärderas enligt 4 och 5. Meritpoäng . 8. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska betyg i sådana meritkurser som anges i 7 kap. 18 § tillgodoräknas som meritpoäng. Högst får två och en halv (2,5) meritpoäng adderas till jämförelsetalet, varav högst en (1,0) meritpoäng får avse områdeskurser enligt j

9 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att . områdesbehörigheterna består av behörighetskurser och meritkurser. Av högskoleförordningen framgår också att områdesbehörigheterna gäller för utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.