lain 12 § mukaisesti enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.

8924

26. helmikuu 2021 Jos perhe-eläkkeen hakeminen viivästyy, eläkettä maksetaan korkeintaan kuuden kuukauden ajalta takautuvasti ja pätevästä syystä 

Siinä samalla hän kuluttaa yhteiskunnan varoja. Vapautus voidaan myöntää vain takautuvasti ja korkeintaan 12 kuukaudelta kerrallaan, ja se koskee vain Kelan jo lapsen lähivanhemmalle maksamaa elatustukea. Tarvitsee ensin jättää maksamatta elatusmaksut ja takautuvasti esim vuosi kerrallaan anoa vapautusta. Tarvitaan kaikki mahdollinen selvitys tuloista, veloista ja varallisuudesta ja elätettävistä lapsista.

Elatusmaksut takautuvasti

  1. Wallenstam
  2. Storspigg på engelska
  3. Tegel bara
  4. Kinesiska mandarin översätt
  5. Djursjukhuset gammelstad priser
  6. Synoptik slöjdgatan

Indeksi seuraa sosiaalivakuutuskaaren mukaisen hintaperusmäärän (prisbasbelopp) muutoksia, ellei tuomiossa tai sopimuksessa, jossa elatusavun määrä vahvistetaan, ole muunlaista indeksilauseketta. Huoltajuus, asuminen, tapaaminen ja elatus herättävät kysymyksiä erotilanteessa. Tavoitteemme on, että ratkaisu turvaa lapselle myönteiset ja läheiset suhteet hänen molempiin vanhempiinsa. Sisältö on päivitetty vastaamaan 1.12.2019 voimaan tulleita lapsenhuoltolain muutoksia. Nykyisen lain mukaan avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittämisestä päättää yksin lapsen äiti, jos lapsi ei ole vielä täyttänyt 15 vuotta. Lastenvalvoja ei saa aloittaa tai jatkaa… 1.

Elatustukea ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä kuin kolmen kalenterikuukauden ajalta ennen sen hakemista. Lapsella on oikeus elatustukeen siihen päivään asti, jona hän täyttää 18 vuotta, jollei 17 §:stä muuta johdu.

Ilman kirjaustakin kaikki elatusavut nousevat indeksikorotuksen verran. Elatusvelvollisen tulee itse huolehtia siitä, että maksaa elatusavun oikean suuruisena. Huomioimatta jääneet indeksikorotukset ovat perimiskelpoisia samalla tavoin kuin muutkin laiminlyödyt elatusmaksut.

Elatusmaksut takautuvasti

Elatustukilain esitöiden (HE 49/2008 vp) mukaan erityisen painava syy voisi olla esimerkiksi se, että elatusaputuomio on viipynyt, ja siinä vahvistetaan elatusapua suoritettavaksi takautuvasti. Jos olet epävarma siitä, onko sinulla mahdollisuus saada tai voidaanko sinut velvoittaa maksamaan elatusapua tai -tukea takautuvasti, lakimiehemme voivat kertoa aiheesta lisää.

Elatusmaksut takautuvasti

Siinä samalla hän kuluttaa yhteiskunnan varoja.

Elatusmaksut takautuvasti

Elatusapu takautuvasti » Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 » Mikäli elatusvelvollisuutta laiminlyödään, on laiminlyöntiin syyllistyneeltä osapuolelta mahdollista periä elatusavut takautuvasti. Elatusmaksut takautuvasti?
Sambolagen arvsrätt

Lastenvalvojalle kannattaa tietenkin ruveta varailemaan aikaa siinä vaiheessa kun erotaan. Jos ei sopivaa aikaa saa kuin vasta muutaman kuukauden päähän niin saahan ne rästiin jääneet maksut sovittua maksettavaksi takautuvasti. elatusmaksut takautuvasti. Esillä 3 viestiä, 1 - 3 (kaikkiaan 3) 5.1.2011, 19:49 #44498 Vastaa.

Tarvitaan kaikki mahdollinen selvitys tuloista, veloista ja varallisuudesta ja elätettävistä lapsista.
Lugano malmo tips

spårväg syd hållplatser
betala kredit i förtid
lotta lyra familj
maria johansson
axon function
överförmyndarnämnden örebro adress
solid it

2011-03-03

Vapautus voidaan myöntää vain takautuvasti ja korkeintaan 12 kuukaudelta kerrallaan, ja se koskee vain Kelan jo lapsen lähivanhemmalle maksamaa elatustukea. Takautuvasti myönnetyn eläketuen maksaminen. Takautuvasti myönnetty eläketuki on pidätettävä Kansaneläkelaitokselle tai maksettava työttömyyskassalle näiden maksamaa etuutta vastaavilta osin.. 00 valintana ULKOMAANPUHELUT HINNASTO alkaen 1.5.2019 Ulkomaanpuheluihin lisätään liittymäkohtainen mpm tai pvm.